De flesta som publicerar artiklar för första gången på en artikelkatalog har skrivit dem själv. De ser det som en kostnadsbesparing att skriva själv istället för att betala en skribent att göra jobbet. Men resultatet kan bli betydligt sämre eftersom många av nybörjarna inte är helt insatta i hur en artikel ska vara uppbyggd för att den ska ge maximal länkkraft från artikeln. Tänk på följande när du skriver en artikel så undviker du de största misstagen.

Länk högst upp

Den eller de länkar du får placera ut i texten bör vara i det första eller andra stycket dvs högt upp i texten. Visserligen är det omöjligt att exakt veta vad som är bäst utifrån Googles sökmotorfaktorer men många inom SEO-världen hävdar att detta ger större effekt än om länken placeras längre ner i textmassan.

Håll dig till ämnet

En ovan skribent kan ha svårigheter med att hålla sig till det ämne och ha tillräckligt smalt ämne. Det är lätt att artikeln blir väldigt allmän och inte inriktad vilket i sig också är negativt. En allmän text om ekonomi på 400 ord säger troligtvis ingenting till läsaren. Då är det bättre att skriva om att spara eller låna till bostaden. Visserligen skrivs artiklarna främst för google men det finns två orsaker till att man ändå bör tänka på denna punkt.

För det första läser ägaren av artikelkatalogen igenom texten och anser han/hon att den inte är tillräckligt intressant för läsaren så kommer den inte att publiceras. Detta eftersom artikelkatalogen behöver ha ett gott rykte för att få fler skribenter.

För det andra blir en text som verkligen cirkulerar kring nyckelordet tydligare för google att läsa av vilket därmed ger relevans för nyckelordet som i sin tur ger bättre länkkraft.

Rubrikerna

Börja texten med en liten inledning -  precis som denna text. Den första rubriken bör sedan vara H1 och resterande rubriker H2. På en text som är ca 400 ord räcker det med 3 rubriker.

Frekvens på nyckelord

Hur ofta och var nyckelordet ska placerar diskuteras flitigt bland de som är insatta i SEO. Bland de som jag har jobbat med finns det framförallt två åsikter. Antingen ska nyckelordet vara med 1,5-2,5% av orden och då böjda i olika former ex kaka, kakor, kakorna osv. Dessa brukar ibland även hävda att det är bra om nyckelordet är med i den första meningen.

Den andra gruppen anser att texten ska vara så lättläst som möjligt i likhet med vanligt text. De anser att man inte ska jobba med nyckelorden utan att de kommer att vara med naturligt men någon %-sats är de inte fokuserade på.

 

Lycka till med artikelkatalogerna!