(Lämna tom)

<div class="lightbox fright"><a href="https://images.staticjw.com/nor/7564/nynyheter.jpg" rel="lightbox"><img src="https://images.staticjw.com/nor/7564/mini-nynyheter.jpg"></a></div>